Dina personuppgifter är vårt ansvar – varje dag

Hakon Media ger ut Icanyheter och Market och är ledande i publicistik om handel. Den här texten handlar om vårt uppdrag och om hur vi behandlar personuppgifter.
 
Hakon Media arbetar utifrån insikten att för er, våra läsare, är era egna kunder viktigast. Därför ska det som Hakon Media gör präglas av tydlighet, enkelhet och engagemang mot målet bättre affärer.

 • Det ska vara enkelt att ta till sig vår journalistik och att göra affärer med oss.
 • Vi är öppna och innovativa i vårt sätt att utveckla det vi gör, vi är trovärdiga
  och envisa.
 • Vi engagerar och entusiasmerar, vi är snabba, skärpta och har glimten i ögat!

Genom våra medier erbjuder vi också förstklassiga kanaler för marknadsföring riktad till vår gemensamma målgrupp: handlare och butikschefer.

Därför bygger vår verksamhet på ingående kunskaper, omfattande insamling av data och initierad faktakontroll. Det gäller såväl vår journalistik och vår utbildnings- och eventverksamhet som alla de övriga tjänster vi erbjuder våra läsare och annonsörer.

Vårt starkaste erbjudande till läsarna är vår professionalitet.

Vårt viktigaste löfte är att vi aldrig glömmer att det handlar om människor.

Vår journalistik

Hakon Media ägs av Icahandlarnas Förbund, men arbetar fullt ut självständigt. Våra viktigaste varumärken är Icanyheter – den bästa källan till nyheterna, trenderna, tipsen och branschsnacket som alla som driver dagligvarubutik i Sverige behöver – samt Market med magasin, sajt och en fördjupad premiumtjänst riktad till beslutsfattare inom detaljhandeln.

Det är den ansvariga utgivaren Annika Lindecrantz som beslutar om och ansvarar för allt som publiceras, digitalt såväl som på papper.

Hakon Media är knutet till det medieetiska systemet. Vi följer de pressetiska reglerna, som bygger på en ansvarig hållning till det publicistiska uppdraget. Om du upplever att du drabbats av vår publicistik i strid med reglerna önskar vi att du i första hand tar kontakt med oss. Men du kan också anmäla direkt till PO, Pressombudsmannen.

Om du vill tipsa om något, eller har uppgifter du anser värda att publicera kan du tryggt vända dig till oss. Vi hanterar uppgifterna vi får säkert; du åtnjuter ett grundlagsreglerat källskydd.

Vår behandling av personuppgifter

Hakon Media följer den allmänna dataskyddsförordningen GDPR i vår hantering av personuppgifter. Utgångspunkt i GDPR är förbud mot att registrera och behandla personuppgifter. Undantag från förbudet medges dock om vi uppfyller följande krav när vi samlar in, registrerar och behandlar personuppgifter:

 • Vi kan hänvisa till en rättslig grund för att få samla in, registrera och behandla de aktuella personuppgifterna.
 • Vi registrerar så få personuppgifter som möjligt och behåller dem så kort tid som möjligt.
 • Vi ger ägaren av personuppgifterna information om vad vi tänker göra med personuppgifterna.
 • Vi klargör för ägaren vilka rättigheter denna har så länge vi behandlar personuppgifterna.
 • Vi tillmötesgår ägarens eventuella önskemål att utnyttja sina rättigheter.
 • Vi skyddar personuppgifterna och hanterar eventuella incidenter korrekt.

För att uppfylla dessa krav har vi interna rutiner. Läs mer här och se exempel på hur Hakon Media svarar an mot kraven vid olika situationer då vi samlar in, registrerar och behandlar personuppgifter

Läs mer om dataskyddsförordningen på tillsynsmyndighetens hemsida www.datainspektionen.se.

Om du vill veta vilka av dina personuppgifter som Hakon Media behandlar eller om du vill utnyttja de möjligheter till ändring, radering och vidarebefordran som dataskyddsförordningen ger dig – kontakta oss via personuppgifter@hakonmedia.se

Om Cookies

Information om cookies på hakonmedia.se. Webbplatsen innehåller så kallade cookies (eller kakor). De sparas på din dator. 

Följande cookies används

Google Analytics sätter tre cookies. Google Analytics används för att kunna räkna och analysera trafiken på webbplatsen.

Som besökare på hakonmedia.se kan du genom inställning av din webbläsare blockera tillåtelse av cookies. Du kan också välja att radera lagrade cookies i din webbläsare.