Dina personuppgifter är vårt ansvar – varje dag

Hakon Media ger ut Icanyheter och Market och är ledande i publicistik om handel. Den här texten handlar om vårt uppdrag och om hur vi behandlar personuppgifter.

 

Så hanterar Hakon Media personuppgifter – fem exempel

1. När du ingår ett kund- eller leverantörsavtal med Hakon Media

Vi registrerar och behandlar personuppgifter som tillhör dig. Här följer den information som vi enligt dataskyddsförordningen är skyldiga att ge dig:

Personuppgiftsansvarig är 556923-9519 Hakon Media AB. Rättslig grund för behandlingen är det avtal vi ingick när du blev kund respektive leverantör till Hakon Media. Personuppgifterna använder vi för att kunna hålla kontakt med dig samt för att ge dig förslag om erbjudanden som vi tror kan intressera dig. Dina personuppgifter blir tillgängliga för oss och våra affärspartners. Uppgifterna lagras inom EU. Vi sparar dina personuppgifter så länge relationen fortgår, alternativt så länge vi har en rättslig förpliktelse som fordrar behandling. Revision samt radering sker en gång per kalenderår. Det innebär att dina personuppgifter sparas högst tolv månader efter att vi har slutat behandla dem.

Du har rätt att begära rättelse och i vissa fall göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om hur vi behandlar dina personuppgifter. Mer information om dina rättigheter finns på www.datainspektionen.se.

Tillbaka till huvudsidan

 

2. När du går med i en kundklubb eller anmäler dig för ett nyhetsbrev från Hakon Media

Vi registrerar och behandlar personuppgifter som tillhör dig. Här följer den information som vi enligt dataskyddsförordningen är skyldiga att ge dig:

Personuppgiftsansvarig är 556923-9519 Hakon Media AB. Rättslig grund för behandlingen är det avtal vi ingick när du gick med i vår kundklubb respektive registrerade dig för att få vårt nyhetsbrev. Personuppgifterna använder vi för att kunna hålla kontakt med dig samt för att ge dig förslag om erbjudanden som vi tror kan intressera dig. Dina personuppgifter blir tillgängliga för oss och våra affärspartners. Uppgifterna lagras inom EU. Vi sparar dina personuppgifter så länge relationen fortgår. Revision samt radering sker en gång per kalenderår. Det innebär att dina personuppgifter sparas högst tolv månader efter att vi har slutat behandla dem.

Du kan begära rättelse och i vissa fall göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om hur vi behandlar dina personuppgifter. Mer information om dina rättigheter finns på www.datainspektionen.se.
Tillbaka till huvudsidan

3. När du anmäler dig till en föreläsning, en träff eller något annat event som Hakon Media arrangerar

Vi registrerar och behandlar personuppgifter som tillhör dig. Här följer den information som vi enligt dataskyddsförordningen är skyldiga att ge dig:

Personuppgiftsansvarig är 556923-9519 Hakon Media AB. Rättslig grund för behandlingen är intresseavvägning; Hakon Media har ett berättigat intresse av kunna behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig i anslutning till eventet samt för att ge dig förslag om erbjudanden som vi tror kan intressera dig. Personuppgifterna blir tillgängliga för oss och våra affärspartners. Uppgifterna lagras inom EU. Behandling av känsliga personuppgifter som exempelvis matallergier kan förekomma. Vi sparar dina personuppgifter så länge relationen fortgår. Revision samt radering sker en gång per kalenderår. Det innebär att dina personuppgifter sparas högst tolv månader efter att vi har slutat behandla dem.

Du kan begära rättelse och i vissa fall göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om hur vi behandlar dina personuppgifter. Mer information om dina rättigheter finns på www.datainspektionen.se.
Tillbaka till huvudsidan

4. När du skickar e-post till en @hakonmedia.se-adress

Observera att innehållet i e-post som rör Hakon Medias publicistiska verksamhet, exempelvis nyhetstips eller kommunikation kring ett journalistiskt ärende, omfattas av grundlagsreglerat källskydd. Uppgifterna nedan gäller därför inte elektroniska brev med sådant innehåll.

E-post innehåller som regel personuppgifter. Exempelvis är din egen e-postadress med förnamn och efternamn i sig en personuppgift. Att ta emot elektroniska brev innebär följaktligen att vi som regel registrerar och behandlar personuppgifter som tillhör dig – och beroende av e-brevets innehåll möjligen även andra.

Här följer den information som vi enligt dataskyddsförordningen därför är skyldiga att ge dig:

Personuppgiftsansvarig är 556923-9519 Hakon Media AB. Rättslig grund för behandlingen är intresseavvägning; Hakon Media har ett berättigat intresse av kunna behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig i anslutning till ärendet för ditt elektroniska brev. Uppgifterna lagras inom EU. Vi sparar dina personuppgifter så länge relationen fortgår, alternativt så länge vi har en rättslig förpliktelse som fordrar behandling. Revision samt radering av e-postobjekt som innehåller personuppgifter sker löpande.

Du kan begära rättelse och i vissa fall göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter. Du har även rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om hur vi behandlar dina personuppgifter. Mer information om dina rättigheter finns på www.datainspektionen.se.
Tillbaka till huvudsidan

5. Om personuppgifter och Hakon Medias kanaler i sociala medier

Som regel är leverantören av det sociala mediet personuppgiftsansvarig. Det betyder att det är till Facebook med flera som du ska vända dig om du vill utnyttja dina rättigheter enligt GDPR rörande de personuppgifter som är kopplade till ditt konto.

Hakon Media är dock personuppgiftsansvarig för såväl de inlägg som vi själva publicerar som för de kommentarer och inlägg som följare och användare publicerar, givet att leverantören av det sociala mediet har gett Hakon Media möjlighet att redigera eller radera dessa kommentarer och inlägg.

Det innebär att vi ställer vissa krav på dig som skribent och kommentator i de av våra sociala medier-kanaler där vi själva kan redigera eller radera dina kommentarer och inlägg.

Våra regler är dessa: Vi välkomnar kommentarer och inlägg så länge de enligt vår bedömning visar hänsyn och respekt för andra, inte innehåller personuppgifter som strider mot GDPR:s regelverk och inte heller bryter mot svensk lag, innebär upphovsrättsintrång eller syftar till otillbörlig marknadsföring.

Hakon Media övervakar kontinuerligt de flöden av kommentarer och inlägg som vi har möjlighet att redigera eller radera och vi kommer att ta bort inlägg som inte uppfyller kraven ovan. Vi förbehåller oss därtill rätten att stänga av följare samt att vid behov rapportera överträdelser till den personuppgiftsansvariga, alltså leverantören av det sociala mediet.

När Hakon Media publicerar personuppgifter via egna inlägg i en sociala medier-kanal gäller följande: Personuppgiftsansvarig är 556923-9519 Hakon Media AB. Rättslig grund för behandlingen är intresseavvägning; Hakon Media har ett berättigat intresse av kunna behandla personuppgifter för att kommunicera med dem som följer våra kanaler. Uppgifterna lagras hos leverantören av kanalen, vilket kan innebära att de lagras utanför EU. Vi sparar personuppgifterna så länge inlägget har relevans för sammanhanget. Revision samt radering av inlägg som innehåller personuppgifter sker löpande.

Ägaren av publicerade personuppgifter kan begära rättelse och i vissa fall göra invändningar mot vår behandling. Ägaren har även rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet om hur vi behandlar dennas personuppgifter. Mer information om ägarens rättigheter finns på www.datainspektionen.se.

Tillbaka till huvudsidan